Deli gönül sabır eyle

Ağustos 7, 2017

Deli gönül sabır eyle
Hicrân ile zâr sendedir
Hâldan bilene hâlin söyle
Sır ile vahdet sendedir

Deli gönül şükür eyle
Sınık yaralar sendedir
Çeşmim yaşı umman etti
Sır ile tevhid sendedir

Eyüp yaralandı durdu
Sabır şükürde hem buldu
Yaraya hem merhem oldu
Tabibi Lokman sendedir

Deli gönül hem zâr etti
Ol ilme’l-yakîn sendedir
Eyüp yaralandı gör şükretti
Umman ile göl sendedir

Kemter Yusuf sabır eyle
Deli gönül şükür eyle
Özümü sen turâb eyle
Nokta-yı vahit sendedir