Gam leşkeri gene yolum bağladı

Ağustos 7, 2017

Gam leşkeri gene yolum bağladı
Aşamam dağları duman görünür
Bir melek-sima yârdan ayrıldım
Akar gözüm yaşı umman görünür

Sür devrânını ey yâr vakti çağırır
Yıkma garip gönlümü Hakk’ın evidir
Yârin yüzü göğsü cennet bağıdır
Boyu servi dalı reyhan görünür

Men bir garip idim Tezdim çölünde
Sen bir şâhin idin uçtun kolumdan
Zâlim kahpe felek senin elinden
Eğer cellat isen aman görünür

Koyun alçaklarda ben de akayım
Ol güzel yârimin cemâline bakayım
Ol güzel dostumun cevrini çekeyim
Yârin sitem sözü bana iman görünür

Kemter Yusuf dertli sığındım Kerîm’e
Can dayanır mı bu ayrılık tığı gamzesine
Nice bin âşık asılmış zülfün teline
Siyah ebruların bana keman görünür