Garip bülbül feryâd eyler

Ağustos 7, 2017

Garip bülbül feryâd eyler
Yâr aşkından cevlân eyler
Âlemi cihânı cânım neyler
Garip öter tel yaralandı

Garip bülbül dertli öter
Gözlerinden yaşlar döker
Mecnûn olan yolu bekler
Garip öter tel yaralandı

Garip bülbül zâra düştü
Gönlü nâr-ı aşka düştü
Deli mecnûn derde düştü
Garip öter tel yaralandı

Gönül mecnûn gibi olmuş
Âşıklar ma´şûkun hem bulmuş
Gonca güllerini cânım dermiş
Garip öter tel yaralandı

Kemter Yusuf hicrân oldu
Gör ki ednâ kulun noldu
Açılmış gonca güllerim soldu
Garip söyler tel yaralandı