Tebbet âlem seyrânında

Ağustos 7, 2017

Tebbet âlem seyrânında
Âb-ı hayat leblerinde
Mest-i hayran dillerimde
Divâneyim dilber bakışına

Her ârif hâlimden bilmez
O güllerin cânân dermez
Sırrını her cana vermez
Mest olmuşum meylerine

Mey harfinde cânân içen
Dört kapı kırk makamdan geçen
Hâki ile turâba düşen
Süleyman’dır hem mülküne

Süleyman olmuştur tahtına
Yetmiş üç harfin rahına
Kırk sekiz Cuma mahına
Hayran oldum dillerine

Farz-ı ayını görmüşüm
Ol farz-ı keften sormuşum
Dîdâra mazhar olmuşam
Muhabbetin deryasında

Kemter Yusuf dertli neyler
Yâr yolunu seyrân eyler
Bütün varlığını gizler
Divâneyim hâllerine