fiu âlemi seyreylerip gezerim

Ağustos 7, 2017

fiu âlemi seyreylerip gezerim
Gönül eğlencesi dağlar merhaba
Dört kitap okuyup vasfın eylerim
Yâr elinde gonca güller merhaba

Âşığım ben bir hüsnü cânâna
Aşkından kul oldum yana yana
Dillerin vasfeyler ey hüsnü ana
Gönül eğlencesi dağlar merhaba

Bir kez çıksam yüce dağlar başına
Gözümden akan çeşmim yaşına
Mecnûn etti beni yârin peşine
Yârin bahçesinde güller merhaba

Dudular bülbüller andelip ne oldu
Âşıklar arayıp ma´şûkun buldu
Yâr senin aşkından sararıp soldum
Gönül eğlencesi dağlar merhaba

Yüz bin güzel olsa cânân neylerim
Âşıkım dîdârına ağlar gezerim
Âkıbet şirin cânımdan bezerim
Yârin bahçesinde güller merhaba

Bakmaz mısın feryâd ile zârıma
Sînem büryan oldu aşkın nârına
Akıl ermez ol Hüdâ’nın sırrına
Gönül eğlencesi dağlar merhaba

Coşkun seller gibi akar giderim
Didelerde kanlı yaşlar dökerim
Çarh-ı dünya fânî cânım neylerim
Yârin bahçesinde güller merhaba

fiu dünyada muradıma ermedim
Hâlden bilmeyene sırrım demedim
Her olur olmaza meylimi vermedim
Gönül bahçesi dağlar merhaba

Kemter Yusuf dertli coşup çağladı
Gönül yaralıdır cihân dağladı
Bu hicrânı Huda’m hep bana mı verdi
Yârin bahçesinde güller merhaba