Anadolu Aydınlanma Vakfı Hakkında

Şubat 9, 2017

Amacımız

Vakfın amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı “Sürekli Bilgi Topluluğu” oluşturmak, aydınlanmayı “Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü” doğrultusunda, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır.

Hakkımızda

Uzun bir süre önce bir çekirdeğin etrafında spontan bir biçimde toplanıp oluşan, düşünen, konuşan, tartışan ve sürekli üreten topluluk 1995 yılında Anadolu Aydınlanma Vakfı adı altında bir sivil toplum örgütüne dönüştü.

Topluluğun amacı, din, dil, ırk, cinsiyet ve uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlanma amaçlı sürekli bir bilgi topluluğu oluşturmaktır. Aydınlanmayı “Evrensel İnsan Toplumu Ülküsü” doğrultusunda incelemek, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almaktır. Anadolu ekinsel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutları ile anlaşılmasını, diğer ekinlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını ve böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınmasını sağlamaktır.Ancak bu şekilde bireyin ve toplumun kendini yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine katkıda bulunarak bu eylemlerin olanaklı kılınabileceğine inanıyoruz. Bütün bunları göz önüne alarak, ülkemiz aydınlanma kültürüne katkıda bulunmak sitemizin ana işlevi olacaktır.

Anadolu Aydınlanma Vakfı resmi web sitesi: http://www.anadoluaydinlanma.org/