Ağlarım

Ağustos 7, 2017

Mah-ı matemden derd-i hicrân
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım
Zemin ü âsuman hep matemdir
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım

Mühürü ehl-i beyttir âşıka nişan
Bu derde düşeli aklım perişan
Ciğerim hûn döker ateşi efsan
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım

Kasım Fatma’nın toya düğünü ana
Sahra-yı Kerbelâ boyandı kana
Ehl-i beytin feryâdı çıktı âsumana
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım

Ali Ekber Kasım Asgar su dedi
Celal Abbas coşup Firat’a erdi
Kolları kesildi ama ser verdi
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım

Zülcelal’e sığınıp meydana erdi
Ceddim ol resul-i ekremdir dedi
Kavm-i Süfyan Hüseyin’e su vermedi
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım

Bir figan düştü ehl-i beytin haymegâhına
Lanetullah Yezit susuz kastetti şâhlar şâhına
Sad hezerân lanet olsun Yezitler ervahına
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım

Cümle müslümleri üryan ettiniz
Ehl-i beyti esir edip fiam’a gittiniz
Sahra-yı Kerbelâ’da kanlar döktünüz
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım

Kemter Yusuf dertli meftûndur ana
Sine-i Kerbelâ boyandı kana
Müminlerin feryâdı çıktı âsumana
fiâh Hüseyin der yanar ağlarım