Âlem-i ma´nâda seyrim içinde

Ağustos 7, 2017

Âlem-i ma´nâda seyrim içinde
Dost yüzünü gördüm ben bugün
Hâk ü turâbına yüzümü sürdüm
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda seyrim içinde
Erenler cemine bir selam verdim
Kaldır nikâbını dahi yüzünde
Gam ile kederim kalmadı şükür

Yedi eflâk bir araya geldi
Erenler meyinde bir bâde verdi
Bu aşkı İlâhi yâr bana verdi
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda ilm-i devrânım
Erenler cemine girdim ben bugün
Saf olmuş birlikte bir nazar ettin
Gam ile kederim kalmadı şükür

Yedi eflâk hüsnünü yârimde gördüm
Erenler ceminde hem dâra durdum
Mutluyum maksuduma erdim ben bu gün
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda ilm ü irfânda
Gül yüzlü yârimi gördüm orada
Verdi cânân dersimi ilm-i hakîkatte
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda seyrim içinde
Hamdülillah dostun cemâlin gördüm
Hâk ü turâbına yüzümü sürdüm
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda devr-i cihânda
Seyrettim dîdârı ilm-i irfânda
Okudum kelâmı ilm-i Kuran’da
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda cevlân ederken
Erenler cemini seyrân ederken
Saf olmuş durmuş Hakk’ın katından
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda ilm-i cânânım
Cemâlin nûrunu gördü bu cânım
Açılmış gonca güllerini derdim
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda bağ-ı vahdette
Seyrettim cemâli ol güzel yârda
Yedi hat mushaf ilmi Kuran’da
Gam ile kederim kalmadı şükür

İlm-i hakîkatte seyrim içinde gördüm
Üçler beşler yediler cemini gördüm
‘Enel’-Hak’ deyip hem dârın durdum
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda seyrimde gezdim
Açılmış goncalar irfânı gördüm
Misk-i amber gibi gülünü kokladım
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda dost yüzünü gördüm
Elhamdülillah bu gün muradıma erdim
Erenler cemini seyrân eyledim
Gam ile kederim kalmadı şükür

Âlem-i ma´nâda cem-i irfânda
Zikir tevhid eder diller Kuran’da
Yâr kokusunu aldım gonca güllerde
Gam ile kederim kalmadı şükür

Kemter Yusuf dertli ilm-i devrânım
Erenler yüzünü görmeye intizârım
Arş-ı âlâya çıktı âh ile zârım
Gam ile kederim kalmadı şükür