Âlem-i ma´nâda yârimi gördüm

Ağustos 7, 2017

Âlem-i ma´nâda yârimi gördüm
Âlem ağlar yel ağlar cihân ağlar
Berdâr eyleseler siyah zülfüne
Edep ağlar erkân ağlar yol ağlar

Yârimi bir sorsam seher yeline
Bezm-i hakîkatin gonca gülüne
Muhammed Ali’nin bezm-i râhına
Gonca ağlar bülbül ağlar gül ağlar

Coşkun akar sel oldu
Vahdet ile göl oldu
Ferhat fiirin ne oldu
Irmak ağlar coşkun ağlar göl ağlar

fiirin için Ferhat kayalar deldi
Gönül hikmet ile hicrâna daldı
Âşık olan murâdını almadı
Umman ağlar derya ağlar yâr ağlar

Gül yüzlü yârimi bana verseler
Siyah zülfünü kement edip salsalar
Bülbül olup gülizâra salsalar
Edep ağlar erkân ağlar yol ağlar

Deryalar cûş edip cânân ağladı
Irmak ağlar derya ağlar göl ağlar
Gönül mecnûn gibi çöllerde kaldı
Sahra ağlar dağlar ağlar yol ağlar

Kemter Yusuf dertli hicrâna daldı
fiu fânî dünya kimlere kaldı
Mecnûn Leylâ için sahrada kaldı
Gönül ağlar kelâm ağlar dil ağlar