Âşık olmuşum hâline

Ağustos 7, 2017

Âşık olmuşum hâline
Bezm-i hakîkat rahına,
Güzellerin hem mahına
Meni mecnûn eden dilber

Ol dilberin leblerine
İlm-i hakîkat sırrına
Mûsa gibi hem Tûr’una
Meni mecnûn eden dilber

Âlem-i ma´nâda gördüm
Meylimi o yâre verdim
Muhabbet bağına girdim
Meni mecnûn eden dilber

Seni seven mecnûn olur
Divâneler bir hoş olur
Sahra vü çöllerde durur
fiems ü kamer yüzün dilber

Yüzünde hem güneş doğdu
Âşıklar arayıp buldu
Aşkından hem umman oldum
Levlâk cemâlinde dilber

Lâ-mekân eline ersem
Gülyüzlü yârimi bulsam
Vasfı ile hâlimi sorsam
Hatm-i Kuran yüzün dilber

Kemter Yusuf dertli aldı
Aşk ile ummana daldı
Bülbül gibi zârda kaldı
Aşk ile zârında dilber