Aşkın sînemde yanıyor

Ağustos 7, 2017

Aşkın sînemde yanıyor
Kara kazanın kaynıyor
Cemâlin görenler kanıyor
Ya Hacı Bektaş Velî

Kara kazanın getirdin
Rum diyârın irşâd ettin
Nicelerin carına erdin
Ya Hacı Bektaş Velî

Dervişlerin toplanıyor
Âşıklar seni söylüyor
Cümle kuşların ötüyor
Ya Hacı Bektaş Velî

Bir zaman kapalı kaldın
Yezid’i gümana saldın
Ehl-i beyte sen pîr oldun
Ya Hacı Bektaş Velî

Güvercin donu ile geldin
Âleme bir ün saldın
Kara Höyük’te mekân kurdun
Ya Hacı Bektaş Velî

Mübarek dergâhıma varsam
Eşiğine yüzüm sürsem
Mah cemâlini görsem
Ya Hacı Bektaş Velî

Dergâhında nûrlar saçar
Âşıklar serinden geçer
Müminler imdâdın diler
Ya Hacı Bektaş Velî

Miracı âlemin sensin
Aşk ile sînemde yansın
Cemâlin görenler kansın
Ya Hacı Bektaş Velî

Kemter Yusuf kulun noldu
Ali iken velî oldu
Bu cihân nûrundan doldu
Ya Hacı Bektaş Velî