Atatürk

Ağustos 7, 2017

Sevgili kahraman atam izinde
Sensin gönlümde dâim özümde
Sonsuz hikmet var senin sözünde
Sevgili atam ruhun şâd olsun

Mustafa Kemal sevgili atam
Ününe bezenmiş bu güzel vatan
Cennet-i â´lânın köşkünde yatan
Sevgili atam ruhun şâd olsun

Deryalar gibi çoşup sen aktın
Süngüyü düşmanın bağrına taktın
Yaktın cephelerini vatandan kovdun
Sevgili atam ruhun şâd olsun

Adalet hürriyet laikliği kurdun
Milletin vatanın hâlini sordun
Tarihin gönlünde sen bâkî oldun
Sevgili atam ruhun şâd olsun

İnönü maraşal ordular bize
Zâlim düşmanları döktün denize
Kürkredin aslan gibi yetiştin bize
Sevgili atam ruhun şâd olsun

fiair ozanların sensin virdinde
Albayrak parlıyor aslan yurdunda
Kahraman ordular senin yolunda
Sevgili atam ruhun şâd olsun

Kemter Yusuf dertli gülsün bağında
Kahraman ordular dâim rahında
Güzel ilham verdi Allah da sana
Sevgili atam ruhun şâd olsun