Bak

Ağustos 7, 2017

Durmadan dönüyor bu çarh-ı devrân
Bezm-i hakîkate dönenlere bak
Ârifler nefsini hedef eylemiş
Aldanıp dünyaya kananlara bak

Cahiller kâmilden bir ilham almaz
Bu dünya bir yayladır kimseye kalmaz
Gönül arzuhâlin fiâh Hüseyin’e yaz
Göz göre göre batanlara bak

İki ordu bezendi girdi meydana
Bu dünya nice bin kez boyandı kana
Bu mülk kalmadı şâha sultana
Nefsine kul olup yananlara bak

Vücûdu haramdır virandır bağı
Delili nefsidir şeytandır şâhı
Cahilin Hakk’a gitmiyor rahı
Kerbelâ’da bir kez ehl-i beyte bak

Kemter Yusuf konup göçmeden
Ecel şerbetini cânım içmeden
Gönül o nefsin ateşine düşmeden
Ahd u ikrârına sâdıklara bak