Bana bir hoş gelir bülbül âvâzı

Ağustos 5, 2017

Bana bir hoş gelir bülbül âvâzı
Garip garip öter dertlinin sazı
Âşık olan neyler baharı yazı
Ötme garip garip sînem yaralı

Bülbül ne ötersin seher yelinden
Hak kelâmı gelir her an dilinden
Men de ayrılmışım nazlı gülümden
Ötme garip garip sînem yaralı

Bülbül ne ötersin seherde yelde
Âşıklar dertli söyler saz ile telde
Yârimin kokusu bir gonca gülde
Ötme garip garip sînem yaralı

Dost kokusunu aldım seher yelinde
Deryalar ummandır çeşmim selinde
Arzumânım kaldı nazlı gülünde
Ötme garip garip sînem yaralı

Kemter Yusuf söyler zülfün teline
Gözüm yaşı döndü bahar seline
Bülbülün feryâdı bir gonca güle
Ötme garip garip sînem yaralı