Beli beli

Ağustos 7, 2017

Allah’ın varlığı gönlümde mevcûd
Yüzünde parlayan nûr beli beli
Zâtullah’a gerek secde ve sücûd
Sînede parlayan Tûr beli beli

Bütün âlemlerin temsili cansın
Canlıya sûreti veren cânânsın
Esmâya bürünen pak müsemmasın
Ten oldu hisarın ten beli beli

Gönül âleminde coşun olunca
Âşık ile ma´şûk şevkin bulunca
Mahfî muhabbetin dile alınca
Pervane misali kur beli beli