Ben de âşık oldum bir gonca güle

Ağustos 7, 2017

Ben de âşık oldum bir gonca güle
Aşk u figanımda döndüm bülbüle
Gözümün yaşını dönderdi sele
Meni mecnûn eden bir hüsn-i dilber

Senin aşkın beni düşürdü dile
Yârimi görsem seherden yele
Gözüm yaşı ummandan göle
Meni mecnûn eden bir hüsn-i dilber

Boyumu benzettim servi dalına
Cânım kurban olsun senin yoluna
Haberdâr oldun mu ednâ kuluna
Meni mecnûn eden bir hüsn-i dilber

Meylimi, vermişim bir saçı Leylâya
Bu hâlim malumdur yüce Mevlâ’ya
Güzeller içinde gözü elâya
Beni mecnûn eden bir hüsn-i dilber

Bu vefâsız dünya benimdir sandım
Gizledim sırrımı bir zaman kaldım
Mecnûn gibi beni sahraya saldın
Meni mecnûn eden bir hüsn-i dilber

Seni seven âşıkların ne oldu
Yâr senin aşkından sararıp soldum
Mecnûnun mekânı sahra çöl oldu
Meni mecnûn eden bir hüsn-i dilber

Kemter Yusuf dertli, yâre kul oldu
Has bahçede yâr goncalar soldu
Irmaklar akıp deryalar doldu
Meni mecnûn eden bir hüsn-i dilber