Bilinmez

Ağustos 7, 2017

Mevlâ böyle kurmuş devrânı âlem
Gelen belli değil giden bilinmez
Ermedim sırrına hasılı kelâm
Gelen belli değil giden bilinmez

Çarkı döndüren kim devrân geçiyor
Fazla eğlenirsen tadı kaçıyor
Bu nasıl handır konan göçüyor
Gelen belli değil giden bilinmez

Sahibi gizlenmiş meydanda hani
Görmedim dünyada baki kalanı
Böyle bir dünyanın çarkı devrânı
Gelen belli değil giden bilinmez

Ah u feryâd etme bu son kaderin
Gecesi gündüzü yok bu seferin
İpini kim çeker bilmem katarın
Gelen belli değil giden bilinmez

Dünyaya gelenin sevinci neden
Yoktan hâlk edildi bu can u beden
Er geç bu hâneyi herkes terkeder
Gelen belli değil giden bilinmez

Ermedi aklımız bu gizli sıra
Günü belli değil varsın karara
Eceli dolanlar düşüyor yere
Gelen belli değil giden bilinmez

Kemter Yusuf gelenle bu cihân dolmaz
Bu dünya fânîdir kimseye kalmaz
Ne iyi düzen bu iltimas olmaz
Gelen belli değil giden bilinmez