Bir acayip hikmet geldi başıma

Ağustos 7, 2017

Bir acayip hikmet geldi başıma
Hicrân ile sardı yâr beni beni
Hiçbir zaman yüzüm asla gülmedi
Hicrân ile saldı yâr beni beni

Ne kadar vasfetsem hüsnü cânânı
Didelerim döküyor yaş ile kanı
Gönül sevdi sultanlar sultanını
Hicrân ile saldı yâr beni beni

Aldanma asla şu dünyanın hâlına
Bakmaz mısın bezm-i hakîkat rahına
Dört kapı kırk makam yetmiş üç farzına
Hicrân ile saldı yâr beni beni

Havâric kavmine hurûca geldi
Lâ dedi müminlere kılıcın çekti
Münafıklar asla bu sırra ermedi
Hicrân ile sardı yâr beni beni

Aldanma nefsine kendini dinle
İkrârın ehl-i beyte ahdumanın bekle
Divâne olma sen vahdetin gözle
Hicrân ile sardı yâr beni beni

Çarh-ı gerdûn dünya durmadan döner
Aşkın pervanesi hitapta döner
İkrârına sâdık her zaman kanar
Hicrân ile saldı yâr beni beni

Kemter Yusuf dertli vuslat eylemiş
Dört kapı kırk makamı ikrâr eylemiş
Sevdiğinin aşkı beni neylemiş
Hicrân ile saldı yâr beni beni