Bir dilber aşkına düştüm yanarım

Ağustos 7, 2017

Bir dilber aşkına düştüm yanarım
Gece gündüz sevdiğimi ararım
Eşimden ayrıldım yoktur kararım
Yârimi sorsam şu yüce dağlara

Yüce dağlar başı seyrân eylerim
Âşıkım dilbere her an söylerim
Gece gündüz yollarını beklerim
Yârimi sorsam göle ummana

Yüce dağlar başı mekânım oldu
Yandı ciğerlerim dost büryan oldu
Güzeller mahı ol dilber ne oldu
Yârimi bir sorsam sahraya çöle

Bakmaz mısın dilber çeşmim seline
Âşık oldum güzel şirin diline
Has bahçe içinde gonca gülüne
Yârimi sorsam ırmağa çaya

Kemter Yusuf dertli ma´şûkun arar
Gönül divânedir kalmadı karar
Bir dilberin aşkı sînemde yanar
Yârimi sorsam şemse kamere