Bir güzelin aşkı vardır serimde

Ağustos 7, 2017

Bir güzelin aşkı vardır serimde
Türlü sevdalara saldı yâr beni
Yüz bin güzel olsa yoktur gözümde
Feryâd ile saldı yâr beni beni

Aslı bir noktadır hüsn-i dilberin
Benim arzumanım hüsn-i dîdârın
Eridi kalmadı dağların karı
Hicrân ile sardı yâr beni beni

Öyle bir dilbere meylimi verdim
Mest u hayran olup sahrada durdum
Arabî Farisî hem hâlimi sordu
Feryâd ile sardı yâr beni beni

Cûş eylemiş aşkın bir umman gibi
Aslı bir nokta dilberin gül gibi
Bakıp geçti yâr esen bir yel gibi
Hicrân ile saldı yâr beni beni

Ol dilber bir kez bakış eyledi
Esrar-ı hikmette bu aşkı verdi
Âşıklar bağı vahdet gülünü derdi
Feryâd ile sardı yâr beni beni

Siyah zülfünü yâr kemend eylemiş
Gönül devrânını seyrân eylemiş
Refakat nikâbı hüsnünde demiş
Hicrân ile sardı yâr beni beni

Refakat nikâbına demişim ‘belî’
Dinim Muhammed’tir imanım Ali
Gece gündüz durmam ararım yâri
Feryâd ile saldı yâr beni beni

Bir ismin Ali’dir hikmet eylemiş
Bir ismin Haydar’dır gör ki neylemiş
Elli yedi bin âşık seni methetmiş
Hicrân ile saldı yâr beni beni

Ağda okumuşum bilmem karadan
Bu cismi var eden ulu yaradan
Bülbül gülistânda aşk ile zârda
Feryâd ile saldı yâr beni beni

Bülbül gülistânda hicrân eylemiş
Aşk-ı umman ile devrân eylemiş
Güzel dost bağını seyrân eylemiş
Hicrân ile saldı yâr beni beni

Âşık olmuşum dostun gülüne
Bakmaz mısın yâr çeşmim seline
Bu aşka katre-yi umman gölüne
Feryâd ile sardı yâr beni beni

Güllerin açılmış aslı goncadır
Âşık olanlara bu dünya dârdır
Garip bülbülün işi dâima zârdır
Hicrân ile sardı yâr beni beni

Kemter Yusuf dertli goncayı derdim
Böyle bir dilbere meylimi verdim
Çok şükür dost cemâlin gördüm
Feryâd ile sardı yâr beni beni