Birdir

Ağustos 7, 2017

Sahib-i câvidândır bizim pirimiz
Muhammed Aliye gider yolumuz
Aşkın deryasına akar selimiz
Sözümüz özümüz izimiz birdir

İlm-i hakîkatte sırr-ı süphanın
Dört kitap içinde harf oldu cânım
fiâh-ı merdan Ali’dir benim sultanım
Sözümüz özümüz izimiz birdir

Kitâb-ı câvidân dost sözün oldu
Okudum ilm-i ledünnü orada buldum
Gerçek Âdem kıblem o nûrda doğdu
Sözümüz özümüz izimiz birdir

Kitâb-ı câvidân söyler dilimiz
Muıhabbet bezminde açar gülümüz
‘Men aref’ dersini okur pirimiz
Sözümüz özümüz izimiz birdir

Kemter Yusuf dertli söyler kelâmı
Gönül ta ezelden sevdi cânânı
İhlas’ta okuruz on iki imamı
Sözümüz özümüz izimiz birdir