Biz

Ağustos 7, 2017

Hakîkat ilminde vardır dersimiz
Tek bir noktanın meftunuyuz biz
Mekteb-i irfânda vardır hocamız
Ol şâh-ı merdanın divânesiyiz biz

Her türlü lisanda söyler dilimiz
Muhabbet bağında açar gülümüz
Aşkın deryasında eser yelimiz
Küntü kenzullahın âşinâsıyız biz

İnsanı kâmilden dersimizi aldık
Hakîkat bâbında ummana daldık
Çok şükür ki bir ikrâra bağlandık
Güzel ehl-i beytin tellalıyız biz

Asırlar boyunca biz bir milletiz
Aşkın pazarında nefsimiz yendik
Mekteb-i irfânda ol derse girdik
Hakîkat ilminin âşinâsıyız biz

Kemter Yusuf yâr ile yâr olduk
Vücûd-ı câvidân nûr ile doldu
Benim pirim dört kitaptan okudu
Tek bir bir elifin âşinâsıyız biz