Bu dünya bozuldu karar kalmadı

Ağustos 7, 2017

Bu dünya bozuldu karar kalmadı
Yaralar tabibi Lokman gelmedi
Vücûd azaları haramla doldu
Meded Allah ya Muhammed ya Ali

Ehl-i imanın işi zâr oldu
Hakîkat yolları sürülmez oldu
Gizli sırlarımız âşikâr oldu
Meded Allah ya Muhammed ya Ali

Ferâset kerâmet hicabı aldı
Bu dünya azâzil elinde kaldı
Sahib-i hurûcun zamanı geldi
Meded Allah ya Muhammed ya Ali

Aşk ile muhabbetler hiç oldu
Âdemler bozuldu zaman piç oldu
Bu dünyada geçim pek de güç oldu
Meded Allah ya Muhammed ya Ali

Bu dünyanın dengesi ne oldu
Mahlûk azdı devir zaman bozuldu
Evlat atasını dinlemez oldu
Meded Allah ya Muhammed ya Ali

El hayau mine’l-imân cânım noldu?
Münkir münafıkla bu dünya doldu
Dört kapı kırk makam sürülmez oldu
Meded Allah ya Muhammed ya Ali

Kemter Yusuf dertli cânım neylerim
Zâlimin elinde feryâd eylerim
Sahib-i hurûcun gelsin dilerim
Meded Allah ya Muhammed ya Ali