Bu güzel mekânda eğlenip durdum

Ağustos 7, 2017

Bu güzel mekânda eğlenip durdum
Sırr-ı küntü kenzin ben sende buldum
Çok şükür deryaya yüzümü sürdüm
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın

Yücelerden yüce dağların aman
Âb-ı hayat suların dertlere derman
Acem şâhı yaptı havuzu bu han
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın

Munzur bâbanın ziyârettir köyü
Âb-ı zemzemin berraktır suyu
Ovasında çoktur ördeği toyu
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın

Cismin âşikâre pinhânda durdun
Enbiya evliyaların mekânı oldun
Üçler yediler kırklar irfânı kurdu
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın

Güzeldir mekânın şirindir elin
Elvan elvan kokar bahçede gülün
Garip garip öter dertli bülbülün
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın

Ovacık boğazı kıbleye bakar
Âb-ı hayat gibi pınarlar akar
Baş ucunda bahçe güllerin kokar
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın

Bilgez bâba Gayret bâbanın eli
Ol Sultan bâbanın bahçede gülü
Berrak olmuş akar Munzur’un seli
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın

Kemter Yusuf dertli ey cânân aldım
Çok şükür deryama yüzümü sürdüm
Ol güzel mekânda bir gece kaldım
Aslı nûr nesli nûr Munzur bâbanın