Cemâlin güzel

Ağustos 7, 2017

Gel benim gönlümün ahd ü peymânı
Cihâna gelmemiş senin misalin
Müminler miracı âşıklar canı
El-etâ sûresi cemâlin güzel

Cemâlin seyrânı hüsnü cihânı
Yasin taha okur diller Kuran’ı
Seni seven âşık neyler cihânı
Yedullah âyetin cemâlin güzel

Kaşların ayndır mim de fermanın
Dört kitabın içinde sensin sultanım
Cemâlin nûruna mecnûn hayranım
Ali İmran sûresi cemâlin güzel

Benim uzun boylu serv-i revânım
Bu aşkın deryası sensin ummanı
Dost sende gördüm bu ilm ü irfânı
Yüz on dört sûredir cemâlin güzel

Kemter Yusuf sığındım settâre
Garip bülbül gibi düşürdün zâre
Dönmem ikrârımdan çekseler dâre
Ay ile güneştir cemâlin güzel