Çıktım yücelerde seyrân eyledim

Ağustos 7, 2017

Çıktım yücelerde seyrân eyledim
Eyvah ile geçer benim günlerim
Al yeşillenmiş yârin bağları
Eyvah ile geçer benim günlerim

Seyreyledim çarh-ı dünya hâline
Beni mecnûn etmiştir yârin yoluna
Haberdâr olmuştur ednâ kuluna
Eyvah ile geçer benim günlerim

Cemâlin benzettim Leylâ misali
Âşık olan neyler vefâsız yâri
Ârifler terkeder büsbütün varı
Eyvah ile geçer benim günlerim

Gönül divânedir hicrân yolundan
Aşkıle muhabbetin ey güzel candan
Bir haber gelmedi gül yüzlü yârdan
Eyvah ile geçer benim günlerim

Ne kadar methetsem hüsnü dilberi
Arz kılmıştır cânân hüsnü dîdârı
Seni seven âşık terk eder varı
Eyvah ile geçer benim günlerim

Irmaklar deryalar aşkından akar
Âşıklar mecnûn gibi yollara bakar
Yârin aşkı bu sînemi yakar
Eyvah ile geçer benim günlerim

Kemter Yusuf dertli kul olsa yâra
Yedi iklim çâr köşe âşık hüsnü dîdâra
Ol Mansur gibi dursam men dâra
Eyvah ile geçer benim günlerim