Coştu gönül

Ağustos 7, 2017

Ben mecnûnum aşk çölünde
Ders almışım ben pirimde
Muhabbet coşkun selinde
Dalgalandı coştu gönül

Irmak oldum nehir handa
Katre olduk bir ummanda
İlham aldık o cânânda
Dalgalandı coştu gönül

Katreden katreye geçtik
Aşkın şarabından içtik
Böyle bir sevdaya düştük
Dalgalandı coştu gönül

Güzel cemâlin o nûrdan
Miracı bulduk bu Tûr’dan
Haberdârsın sen kulundan
Dalgalandı coştu gönül

Bülbül oldu dost bağında
Lale sümbül reyhanında
Divâneyiz dost yolunda
Dalgalandı coştu gönül

Güzel dilber melek cânım
Senden aldık bu ilhamı
Sensin sultanlar sultanı
Dalgalandı coştu gönül

Gevher-i yektâ sen oldun
Haya çeşmesini bulduk
Kemter Yusuf sana kuldur
Dalgalandı coştu gönül