Deli gönül bir kez hicrân eyledin

Ağustos 7, 2017

Deli gönül bir kez hicrân eyledin
Aşkı ile hey yâr mecnûn eyledin
Hicrân mıdır acep geçen günlerin
Rakipler mi elledi gonca gülümü

Açılmış gonca güllerimi derseler
Gül yüzlü sevdiğimi dahi verseler
Her yaraya merhem bulsalar
Rakipler mi elledi gonca gülümü

Dost bağında bülbül olsam bir dahi
Hicrân ile geçer günlerim dahi
Gönül divânedir çölde sahrayı
Rakipler mi elledi gonca gülümü

Bana bir hoş gelir yârin bakışı
Kuran’dan okunûr kelâmdan sesi
Divâneyim böyle çekerim yası
Rakipler mi elledi gonca gülümü

Âşıklar hâline bir bakış eyle
‘Men arafe’ sırrında vahdetin gizle
Divâneler gibi yâri vasfeyle
Rakipler mi elledi gonca gülümü

Garip bülbül gibi işim zâr oldu
Bu dünya vefâsız bana dâr oldu
Yâr senin nûrundan cihân var oldu
Rakipler mi elledi gonca gülümü

Kemter Yusuf dertli gel sabır eyle
Sînem de yarayı hem merhem eyle
Âlem beş söylerse sen bir söyle
Rakipler mi elledi gonca gülümü