Deli gönül dalgalandı çağladı

Ağustos 7, 2017

Deli gönül dalgalandı çağladı
Sînem yaralandı didelerim ağladı
Yaralarımı o yâr hem bağladı
Yaramın merhemi sendedir yâr

Göz göz oldu sînemdeki yaralar
Bülbül bir yâr için giydi karalar
İflah etmez bu dert beni paralar
Yaramın merhemi sendedir ey yâr

Ta ezelden meylim sana bağlıdır
Yâr senin aşkından sînem dağlıdır
Bu dünya vefâsız ‘kün’ü çarklıdır
Yaramın merhemi sendedir yâr

Gözüm yaşı akıp çağladı
Altın kemer ince bele bağladı
Çarh-ı gerdûn dünya hicrân eyledi
Yaramın merhemi sendedir ey yâr

Garip bülbülün işi âh u zâr oldu
Ciğerlerim yandı bir büryan oldu
Sınık yaralarım tabibini buldu
Yaramın merhemi sendedir ey yâr

Gönül bülbül olmuş arzusu güle
Meni mecnûn gibi düşürdün dile
Gözümün yaşını döndürdü sele
Yaramın merhemi sendedir yâr

Ol güzel ismin he hafî oldu
Gönül divânesi hicrâna daldı
Kevn ü cihân bir noktada kaldı
Yaramın merhemi sendedir ey yâr

Bu sırr-ı vahdeti orada gizle
Dört kapı kırk makam yolunu izle
Ârif ol gizli ma´nâdan söyle
Yaramın merhemi sendedir yâr

Kemter Yusuf derdi be harfinden aldım
Garip bülbül gibi hicrâna daldım
Yaramın Lokman’ını ey cânım bildim
Yaramın merhemi sendedir yâr