Dertli olan canlar bülbül gibi öter

Ağustos 5, 2017

Dertli olan canlar bülbül gibi öter
Ayrılık ateşi sînemde tüter
Bu dünya fânîdir konanlar göçer
Sabır eyle gönül Mevlâ’m kerîmdir

Men de sığınmışım enîse dara
Hâlimi bildirsem ol yüce yâra
Umarım ki bizleri yakmasın nâra
Sabır eyle gönül Mevlâ’m kerîmdir

Bu dünyaya gelmiş cânân giderim
Sensiz bu dünyayı dahi neylerim
Yaram çok derindir cânım inlerim
Sabır eyle gönül Mevlâ’m kerîmdir

Elli yedi bin âşık hicrâna daldı
Süleymân tahtını bile mâr aldı
Bu dünya fânidir kimseye kalmadı
Sabır eyle gönül Mevlâ’m kerîmdir

Ah çekip gece gündüz ağlarım
Coşkun sular gibi durmaz çağlarım
Yüz bin tabib olsa dahi neylerim
Sabır eyle gönül Mevlâ’m kerîmdir

Açılan gonca güllerim dost soldu
Gönül yaralıdır sînem göz oldu
Eyüp ile Yâkup ol Yusuf n’oldu
Sabır eyle gönül Mevlâ’m kerîmdir

Kemter Yusuf dertli yüzüm gülmedi
Ol tabib ol yaramdan bilmedi
Açan gonca güllerimi kimse dermedi
Sabır eyle gönül Mevlâ’m kerîmdir