Derûnî noktada bâ-yı bismillah

Ağustos 7, 2017

Derûnî noktada bâ-yı bismillah
Kaşların âyettir ey saçı Leylâ
Âşık olan durmadan maşuğun arar
Mecnûn ettin beni ha leylim leylim

Kaşların eliftir gözlerin hilal
Leblerin kevser ol cismin zülal
Âşık olan ma´şûkuyla eyledi karar
Mecnûn ettin beni ha leylim leylim

Kef ile nunda buldular nihâyet
Vechinden okunûr doksan bin âyet
Yedi mushaf ile okundu o zât
Mecnûn ettin beni ha leylim leylim

Sûretin bir ayda cemâlin nûrda
Kâbe-i beytullahımsın celalin sırda
Tek bir noktadır ol hüsnün Tûr’da
Mecnûn ettin beni ha leylim leylim

Kuran’da okunûr gül yüzlü yârim
Yedi iklim çâr köşe değer gözlerin
Seni seven âşık terkeyler varın
Mecnûn ettin beni ha leylim leylim

Seyyidi fieyh Hasan’dır cedd-i elilim
İlm-i Kuran’dır benim delilim
Gece gündüz sevdiğimi ararım
Mecnûn ettin beni ha leylim leylim

Kemter Yusuf dertli güzel yâr ile
İntizârım koyma bugün yârına
Dost seni değişmem dünya varına
Mecnûn ettin beni ha leylim leylim