Deryalar cuş edip umman çağladı

Ağustos 7, 2017

Deryalar cuş edip umman çağladı
Elli yedi bin âşık gönül ağladı
Bir noktada yüz dört kitap yazıldı
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah

Yirmi dokuz hurûf aslından aldık
Vücut deryasında ummana daldık
Doksan bin kelâmı oradan aldık
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah

Bu ilm-i hikmeti sırrı vahdette
Deryayı göl etti cism-i ummanda
Yirmi dokuz hurûf aslı bir nokta
Yirmi dokuzun hurûfun aslıdır billah

Bismillahı okuduk elestten hey cân
Fatiha sûresi on iki imam
Cemi eşya bir noktada bağlandı tamam
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah

Yâsin ve’l-Kuran vasfını bir eyle
Kelâm-ı Tûrda bir devrân eyle
El-etâ sûresini bir nazar eyle
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah

Ol yedi pınarın yedi gölünde
Bezm-i hakîkatin vahdet yolunda
Cemi bir noktada hüsnü ile canda
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah

Hakîkat yolunu ilmi irfânda
Dört kapı kırk makam gördük anda
Elestü hitap bezm-i rahında
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah

Gönül divânedir senin yolunda
Tarikat rahında gonca gülünde
Feryâdü zâr oldu kelâm dilinde
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah

Kemter Yusuf dertli hicrân eyleme
Bu sırr-ı küntü kenz’i cânân söyleme
Yâd elinde yaralarımı merhem eyleme
Yirmi dokuz hurûfun aslıdır billah