Dost bağına girip gülü dermedim

Ağustos 7, 2017

Dost bağına girip gülü dermedim
Gül yüzlü dilber ben sana neyledim
Gizli gizli sırlarını bana sen söyledin
Hicrân olur zâr olur günlerim

Nazlı yârdan haber alsam
Yarama bir merhem çalsam
Bergüzar elinden versen
Hicrân olur zâr olur günlerim

Yâre meylimi vermişim
Gonca güllerini dermişim
Sırrı vahdetin görmüşüm
Hicrân olur zâr olur günlerim

Derya gibi hem coşsalar
fiu derimi hem yüzseler
Yârin destinden tutsalar
Hicrân olur zâr olur günlerim

Kemter Yusuf hicrân oldum
Gör ki aşkından yâr ne oldum
Lokman’ımı bulamaz oldum
Hicrân olur zâr olur günlerim