Dünya ile zaman âlem bozuldu

Ağustos 7, 2017

Dünya ile zaman âlem bozuldu
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle
Aldanmışız yalan dünya hâline
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

Amel defterlerim cânân düzüldü
İkrârlı olan ehl-i beyt bozuldu
Çarh-ı dünya ezâzil elinde üzüldü
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

fiefaât kânı sensin ya Muhammed dedim
Elestü hitapta ikrârım verdim
Ahir zaman kıyamet geldi erişti
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

Yedi tamun durmadan yanar
Beyhudeler bu dünya benimdir sanır
Herkes kendi nârında âkıbet yanar
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

Devr-i recim olmuş ol nefsim bana
Hâlimi bildirsem ey resulüm sana
Yakma bizi ol cehennemde nâra
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

Ehl-i ümmetine bir nazar eyle
Dünya kündü bozuldu sen imdâd eyle
Cehennem nârından bizi dur eyle
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

Hasan ile Hüseyin cânım aşkına
Yakma bizi zâlim nefsin nârına
Bakmaz mısın müminlerin hâline
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

Bu dünyanın kündü cihân bozuldu
Sûretin Âdem hem mahluk oldun
Ezâzil şeytanın destinde durdun
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle

Kemter Yusuf dertli hicrâna daldı
Bu dünya bozuldu lezzet kalmadı
Sülb-i Âdem gör nefsiyle azdı
Meded ya Muhammed sen imdâd eyle