El aman ey mürvet pir sana geldim

Ağustos 7, 2017

El aman ey mürvet pir sana geldim
Muhammed aşkına sen şefaât eyle
Bu sırr-ı küntü kenzin Haydar’ım dedim
Muhammed aşkına sen imdâd eyle

Muhammed aşkına seyrân eyledi
Kerbelâ çölünde devrân eyledi
İmam Hasan’ı gör ki Yezit neyledi
Muhammed aşkına sen imdâd eyle

Kerbelâ çölünde ilm-i derûnda
Hüseyin’in aşkı bu şirin canda
Cevlân eyledik Kerbelâ çölünde
Muhammed aşkına sen imdâd eyle

Zeynel Bakır Cafer’in hâline
Bakmaz mısın Kerbelâ çölüne
Ol ehl-i beytin gonca gülüne
Muhammed aşkına sen imdâd eyle

Kurşun akıttılar Mûsa Kâzım’a
Lanet olsun Yezid’in şanına
Bakmaz mısın İmam Rıza’nın hâline
Muhammed aşkına sen imdâd eyle

Tâki ile Nâki’yi irfânda gördüm
Hasan el-Asker’in sırrına erdim
Meyyi-ti Resule el aman dedim
Muhammed aşkına sen imdâd eyle

Kemter Yusuf dertli el aman aman
Hatm-ı Kuran düvaz imam oldu tamam
Ehl-i beyt yoluna eyledi kendini kurban
Muhammed aşkına sen imdâd eyle