Ela gözlerine kurban olam

Ağustos 7, 2017

Ela gözlerine kurban olam
Beni mecnûn eden sensin
Kaldır yüzünden nikâbın
Aman aman ağlama ciğerimi dağlama
Ben bu elden gidersem yâda meyil bağlama

Mah cemâl yüzünü gördüm
Meylimi ben sana verdim
Gonca güllerini derdim
Aman aman ağlama ciğerimi dağlama
Ben bu elden gidersem yâda meyil bağlama

Benim sır ile settârım
Cemâline men hayranım
Gece gündüz hem ağlarım
Aman aman ağlama ciğerimi dağlama
Ben bu elden gidersem yâda meyil bağlama

Âşıkların hem mest oldu
Arayıp hem cânânın buldu
Bülbül ile hem-zâr oldu
Aman aman ağlama ciğerimi dağlama
Ben bu elden gidersem yâda meyil bağlama

Kemter Yusuf dertli zârım
Cemâline intizârım
Gece gündüz hep ağlarım
Aman aman ağlama ciğerimi dağlama
Ben bu elden gidersem yâda meyil bağlama