Elâ gözlü nazlı pirim

Ağustos 7, 2017

Elâ gözlü nazlı pirim
Kuluna sen imdâd eyle
Aşkından Ceyhun eyledin
Hâlime bir nazar eyle

Nazlı pirimi görmüşüm
İkrârımı men vermişim
Destinde gülünü dermişim
Hâlime bir nazar eyle

Hâlime nazar eyledi
Aşkından mecnûn eyledi
Gönül kelâmın dinledi
Hâlime bir mürvet eyle

Pirimin destinden aldım
Mürşit divanına erdim
Can ile serimi verdim
Hâlime bir nazar eyle

Dört kapıdan geçmişim
Aşk-ı meyinden içmişim
Yâre ‘ene’l-Hak’ demişim
Hâlime bir nazar eyle

Dört kapı kırk makamında
Ol güzel pirimin dârında
Ol Mansur’un dost zârında
Hâlime bir nazar eyle

Kemter Yusuf dertli gezer
İmdadı pirinden gözler
İmdâd olmazsa gönül neyler
Hâlime bir nazar eyle