Ey divâne gel sabır eyle

Ağustos 7, 2017

Ey divâne gel sabır eyle
Hikmet içinde hikmete gel
Feyzi âlemine bir nazar eyle
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Vücûdun kevn ü âlemi an oldun
Hikmet esrarından o nûr doğdu
Dört kapı kırk makam farzını kurdu
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Hasan ile Hüseyin’de kuruldu irfân
Bu cismi vahdet nûrunda peymân
Anın için dillerde okunûr Kuran
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Zeyneli Ali abayı zindane dedi
Ol nûru âl-i âbâyı Bakır’ı gördüm
Ol Cafer-i Sâdık hem rehberim oldu
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Mûsa-ı Kâzım hem İmam Rıza’da
Bezm-i hakîkat açılmış bu yolda
Anın için okundu yâsin duhâ Kuran’da
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Tâki Nâki ile irfâna giren
Hasan el-Asker’in bezmine eren
Meyti resulün cengini gören
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Çârdeh masumlar on yedi kemerbest
Ehl-i müminlere ey can oldun dost
On iki hizmete serildi bu post
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

On iki imamın zikri vasf oldu
İsm-i azam duası anda okundu
Bu kevn ü cihân nûrunda doğdu
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Kemter Yusuf dertli ikrâr eyledi
Lanetullah Yezit sırra ermedi
Bezm-i hakîkat gülünü dermedi
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr