Garip bülbül zâr eyleme

Ağustos 7, 2017

Garip bülbül zâr eyleme
Ol sırrı yâda sen söyleme
Açılmış gonca gülleri derme
Garip garip öten bülbül

Bülbül mâyil oldu güle
Sakın sırrını bildirme ele
Gözüm yaşı döndü sele
Garip garip öten bülbül

Garip bülbül garip öter
Aşk ateşi bağrımda tüter
Yeter sevdiğim çektiğim yeter
Garip garip öten bülbül

Bülbül gül dalında durmuş
Hikmetim nûrunda dost solmuş
Bahçede yârin gülünü bulmuş
Garip garip öten bülbül

Garip bülbül dertli söyler
Âşıklar dertli cihânı neyler
Dertliler her zaman inler
Garip garip öten bülbül

Kemter Yusuf bîzâr oldu
Garip bülbül gör ki noldu
Aşkından cânım sararıp soldu
Garip garip öten bülbül