Gece gündüz hicrân eder ağlarım

Ağustos 7, 2017

Gece gündüz hicrân eder ağlarım
Yaramın merhemi senden dilerim
Elvan elvan kokar gonca güllerin
Bir bergüzar versen elinden ey yâr

Siyah zülfün kement olmuş
Hâlim pek de yaman olmuş
Ol güzel dilber cânım ne olmuş
Bir bergüzar versen elinden ey yâr

Bergüzarı elinden ben aldım
Mah cemâl yüzünü gördüm
Cânım sana kurban dedim
Bir bergüzar versen elinden ey yâr

Kelâm ile hikmet eyler
Aşkın beni mecnûn eyler
Tur ile cihânda söyler
Bir bergüzar versen elinden ey yâr

Kemter Yusuf hicrân oldum
Dost aşkından büryan oldum
Aradım da yârimi buldum
Bir bergüzar versen elinden ey yâr