Gece gündüz hicrânım ya Hüseyin

Ağustos 7, 2017

Gece gündüz hicrânım ya Hüseyin
Anın için Yezid’e lanet okurum
İmam Hasan zehri nûş edip durdu
Onun için Yezid’e lanet okurum

Kerbelâ çölünde cevlâna geldi
Erenler hicrânda dîdâra erdi
Hüseyin Kerbelâ’ya makamın kurdu
Onun için Yezid’e lanet okurum

Zeyneli Ali Abayı neyledi
Yaralanıp pare pare eyledi
Muhammed Bakır’a secde kılmadı
Onun için Yezid’e lanet okurum

Cafer-i Sâdık’ın cânân aşkından
Mûsa Kâzım Rıza’nın destinden
Kelâm hikmet olmuş anın dilinden
Onun için Yezid’e lanet okurum

Elestü hitapta ikrârım verdim
Tâki ile Nâkinin demine erdim
El aman mürvet ben sana dedim
Onun için Yezid’e lanet okurum

Hasan el-Askeri meyti rahına
Yezit kasteyledi Müminlerin mahına
Bakmaz mısın Kerbelâ’nın hâlına
Onun için Yezid’e lanet okurum

Kemter Yusuf dertli gel hicrân eyle
İnâyet pirinde her zaman dile
Teberrâ Yezid’e hem lanet eyle
Onun için Yezid’e lanet okurum