Geçer

Ağustos 7, 2017

Zülâl-i lebinin meyinden içen
Mest u elest olur cihândan geçer
Ateş-i aşkla sînesi yanan
Aslı mushaf olur imlâdan geçer

Ali İmran sûresi ile yâr olan
Elifi be okuyup noktada duran
Cenabı Hüseyin’e ikrâr-bent olan
Cemâlin miraç olur o Tûr’dan geçer

Bu sırr-ı levlak’ten harf olan
Arayıp ma´nâsın orada bulan
Güzel ehl-i beyte yâr olan
Ruhu Mecnûn olur Leylâ’dan geçer

Yasin’i hel-eta harfini bilen
Kalbin aynasını burada silen
Elestü rabbiküm âyetine eren
Aslı dört kitap olur kendinden geçer

Kemter Yusuf dertli ikrârında dur
Ârifler ayın nun ilminden okur
Kâinâtın miracını bir elifte bul
Yedi bahr içinde ummandan geçer