Gelsin

Ağustos 7, 2017

Bu bezm-i vahdete cevlân edenler
Vücüdun behrini bilenler gelsin
Mürşidin nutkunda doğup cân olan
Dört hurûf aslını bilenler gelsin

Dört hurûf ile yedi hat ne oldu
Ba-i bismillahin remzini sordum
Vücut aynasında hangi harf okundu
Ayının sırrını bilenler gelsin

Ayın sin cim deryasına dalan
Elif lâm mim okuyup noktada duran
Okutup Cebrail’i dersini soran
Cebrail’in mürşidin bilenler gelsin

Yedi esmâ ile kâinât bir oldu
Özü câvidân ledünden sordu
Yüz yirmi dört ilmi kim okudu
Bu ma´nâ-yı hikmete erenler gelsin

Kemter Yusuf metheder öz ile dilde
Yedi deryanın aslı o güzel elde
Muhammed Ali’nin kokusu bir gülde
O gülün aslını bilenler gelsin