Gene bahar oldu yeşerdi dağlar

Ağustos 7, 2017

Gene bahar oldu yeşerdi dağlar
Eşinden ayrılan ah çekip ağlar
Dereler coşkun sular hem çağlar
Kul eyle kapında gel Leylâ’m Leylâ’m

Yaz bahar ayları geldi erişti
Garip garip öter telli turnalar
Cûş eylemiş akar derede seller
Kul eyle kapında gel Leylâ’m Leylâ’m

Yaz bahar ayları seyrâna geldi
Bülbüller goncada bir vuslat aldı
Âşıklar dertli sazını çaldı
Kul eyle kapında gel Leylâ’m Leylâ’m

Âşıkların mahı cânân sen oldun
Dağlar yeşerdi gül ile doldu
Laleler menekşe çiçekler ne oldu
Kul eyle kapında gel Leylâ’m Leylâ’m

Tecellim ezeli kurdu temeli
Leylâ’yı severim Mecnûn misali
Koy bana desinler Yusuf sevdâlı
Kul eyle kapında gel Leylâ’m Leylâ’m