Gene gam leşkeri yolum bağladı

Ağustos 5, 2017

Gene gam leşkeri yolum bağladı
Yüce dağlar boran oldu kış oldu
Gül yüzlü sevdiğime cânım ermedim
Yüce dağlar boran oldu kış oldu

Tutuldu yollarım yürümez oldum
Yâr senin aşkından sararıp soldum
Bu cismim ağlayıp gözlerim doldu
Yüce dağlar boran oldu kış oldu

Yüce dağlar başı dumanlar bağlar
Âşıklar dertlidir her zaman ağlar
Gözlerimde hem kanlı yaşlar çağlar
Yüce dağlar boran oldu kış oldu

Bakmaz mısın yüce dağlar kışına
Akıl ermez ol Hüdâ’nın işine
Boran çökmüş yüce dağlar başına
Yüce dağlar boran oldu kış oldu

Boran ile kıştan tutuldu yolum
Açarken soldu ah, o güzel gülüm
Nerelerde şimdi benim yoldaşım
Yüce dağlar boran oldu kış oldu

Aman gül yüzlü dostlar cevlân edelim
Gönlümüzü bir edip Hakk’a gidelim
Açılmıştır gülleri gidip derelim
Yüce dağlar boran oldu kış oldu

Kemter Yusuf dertli der kışı neyleriz
Âşığız dertliyiz canlar söyleriz
Kadir Mevlâ’m senden imdâd dileriz
Yüce dağlar boran oldu kış oldu