Gider

Ağustos 7, 2017

Bu sırr-ı tevhide âşinâ olan
Süzülür katrede bir olur gider
Zikr-i tevhid ile hem irfân olan
Bulur âşinâsını nûr olur gider

Vahdet-i vücûdu hem mevcûd eden
Rahim ü rahmanda birliğe eren
Gönül bahçesinde gonca gül deren
Seyreder cemâli yol olur gider

Katreden katreye süzülüp geçen
Dost elinden doluyu her dâim içen
Dört kapı kırk makandan içeri giren
Seyrân-ı Hak olur kul olur gider

Vahdet-i vücûda hem irfân olan
Arayıp kendinde noksanı bulan
Güzel mürşidin dârında duran
Müşkül hâl olur Tûr olur gider

Kemter Yusuf kanma zamana
Yasin hel-eta’yı oku bak Kuran’a
İkrârına sâdık ol bak sen cânâna
Yedi esmâsı onun zat olur gider