Gider

Ağustos 7, 2017

O sırr-ı tevhidden âşinâ olan
Süzülür katreden nûr olur gider
Zikir tevhidiyle hem irfân olan
Âşinâ olur ma´nâda can olur gider

Vahdet-i vücûdu hem mevcûd eden
Rahîm ü rahmanda birliğe eren
Gönül bağından gonca gül deren
âşinâsını bulur kul olur gider

Katreden katreye süzülüp geçen
Dost elinden bâde dolusun içen
Dört kapı kırk makamdan içeri geçen
Esmâsı zat olan yol olur gider

Vücûdun mülkünde sırdaşı bulan
Seyreder cemâli dîdâre eren
Bir vücûd olup irfâna giren
Ol kefi nundan Tûr olur gider

Kemter Yusuf dertli boşa dolanma
Nefesin dost eyle nârına yanma
Dünyanın zevkine sakın aldanma
Manaya âşinâ kul olur gider