Gonca-yı leblerin ey hüsnü dilber

Ağustos 5, 2017

Gonca-yı leblerin ey hüsnü dilber
Seni seven âşık cihânı neyler
Gönül divânedir dillerim söyler
Meni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Leyfetü’l-esrârın ey hüsn-i dilber
Cemâlini gören âşıklar kanar
fiems ü kamer güneş yüzünde doğar
Meni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Goncalar açılmış ey hüsnü ana
Cemâlin ziyası vurdu cihâna
Çok şükür dîdârını gösterdi bana
Meni mecnûn saçı Leylâ’m var

Bezm-i hakîkatin vahdet goncası
Âşıklar sultanı sen oldun hası
Âşıklar her zaman çekerler yası
Meni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Bu sırr-ı vahdetin goncasın derdim
Zâhir batınımda ben seni gördüm
Elestü hitapta meylimi sana verdim
Meni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Benim sevdiğim bir gonca güldür
Avazı Kuran’dır dili bülbüldür
Kul eyle kapında yâr beni güldür
Meni mecnûn eden saçı Leylâ’m var

Kemter Yusuf dertli ey hüsn-i dilber
Ol dostun bağında açılmış güller
Âşık olan ma´şûk yolunu bekler
Meni mecnûn eden saçı Leylâ’m var