Gönül bugün dertli dertli söyledi

Ağustos 7, 2017

Gönül bugün dertli dertli söyledi
fiu âlemde gör cânım neyledi
Hikmette kelâmı cânân dinledi
Efkârlanma gönül Mevlâ’m kerîmdir

Zâhiri batını cânım bilen
Hakîkat ilminin künhüne eren
Açılmış gonca gülleri deren
Efkârlanma gönül Mevlâ kerîmdir

Deli gönül sabır eyle
fiu âleme nazar eyle
İlm-i hakîkatten söyle
Efkârlanma gönül Mevlâ’m kerîmdir

İlm-i vahdet ile olsa seyrân
İrfânına ben oldum hayran
Arayıp özünde cânânı bulan
Efkârlanma gönül Mevlâ’m kerîmdir

Kemter Yusuf dertli söyler
Kusuru kendi özünden gözler
Âlemi biçâre gönlüm neyler
Efkârlanma gönül Mevlâ’m kerîmdir