Gönül divâne olmuş seyrânda gezer

Ağustos 5, 2017

Gönül divâne olmuş seyrânda gezer
Seni seven âşık candan mı bezer
Mecnûn olan gönül Leylâ’yı gözler
Aşkın ile nâra düşürdün beni

Bulamadım sencileyin bir güzel
Arabî Farisî dillerin pazar
Gönül divânesi sahrada gezer
Feryâd ile zâra düşürdün beni

Meylimi vermişim mahlar mahına
Giremez oldum dostun bağına
Yaz bahar ayları sular çağına
Mecnûn gibi zâra düşürdün beni

Baharda deryalar ırmaklar çağlar
Gönül mecnûn olmuş ruhum kan ağlar
Âşık olan durmaz ma´şûkun arar
Hicrân ile zâra düşürdün beni

Kemter Yusuf dertli cânım zâr oldu
Sahra vü çöller aman gülizâr doldu
Irmaklar aktı deryalar doldu
Feryâd u figâna düşürdün beni